• گروه سایر

  • 1397/11/28 14:16:02
  • تعداد بازدید: 578

جلوه های عشق از دیدگاه استاد توانا و ادیب گرانمایه جناب صدراذوالریاستین شیرازی

جلوه های عشق از دیدگاه استاد توانا و ادیب گرانمایه جناب صدراذوالریاستین شیرازی

جلوه های عشق از دیدگاه استاد توانا

بسمه تعالی

«جلوه های عشق» از دیدگاه استاد توانا و ادیب گرانمایه جناب صدراذوالریاستین شیرازی

 تداوم سنایی-عطار-عراقی و ...

در دفتر«جلوه های عشق» یا به روایت شولای کتاب(پشت جلد) بخش اول از دیوان کبیر«خاضع»سروده حضرت آیت الله العظمی شمس الدین نجفی دام ظله توحید سرایی های روان و شادابی را  می‌بینیم که ریشه در سلسله سرایندگان توحیدی، سنایی- عطار- عراقی و حتی جلال الدین بلخی و شمس الدین محمد حافظ شیرازی دارد و مشحون است از شمیم جانبخش خداگویی و خداجویی نگرش حجیم به مبدا و معاد، یادم به مصراعی از یک غزل خودم افتاد: (نداند آن که نداند که این جهان دو دری است) وقتی که این آمدن و رفتن موجب ارتعاش دل شاعر شود و او را به تفکر وادارد، قطعات زیبایی از ضمیر ناخودآگاه سراینده به زبان دل او می‌نشیند و شعر می‌شود«توحیـــد محض» به مثابه غزل دلنشین«محرم راز»حضرت آیت‌الله نجفی:

 

ای عشرت تو سلوک جانها
ای جلوه گهت سرشت هستی
ای لمعه ده تمام آفاق
ای محرم راز راز داران
ای آذر پر لهیب عشاق
ای نغمه ی بلبلان گلزار
سر حلقه ی حسن هر دو عالم
تمکین زمین و جمله افلاک
هستی دوباره ی بهاران
در پهنه ی آب، کشتی از تو
جوینده ی تو نگشت محروم
«خاضع» ز خطیئه شرم دارد

 

سوداگر مقصد زمانها
فارغ ز جوانب و مکانها
رخشان ز تو، باطن و عیانها
ای سر نهفته ی جهانها
بیرون ز خظیره ی گمانها
بوی خوش باغ و بوستا‌‌نها
برجسته نشان بی نشا‌نها
استون و عمود آسمانها
نقاش فسونگر خزانها
در عرشه ی موج، باد بانها
مقصود یگانه ی بیانها
ای عالم و آگه از نهانها

 

ازقر این موجود وخاصه نوشتار پشت جلد چنین استنباط میشود،این دفتر بخش اول دیئان کبیر این مجتهد بزرگوار است که به وسیله شاگردان ودوستداران حضرت ایشان به زیور طبع آراسته شده

سراینده"جلوه های عشق"به حق"خاضع"است واین ویژگی به گونه ای حجیم وبسیط،شعرش را زیر سیطره خود گرفته،آن چنان با پروردگارش و برآمدگان از(او) دل یکی میکند ودست عبودیت بر سینه می گذارد که گویی واژگان برآمده از زبان دلش، همواره و پیوسته ی ایام، آماده شده اند که جز به یکتا و رسول و امامان او و مظاهر اخلاقی و انسانی آنها نپردازند

همرا با دیدگاه عابدانه و عارفانه در شعرهای"خاضع" به حکمت ناب هم برخورد میکنیم، باید دیوان را مصراع خواند و ازافاضات این حکیم بزرگوار در قالب شعر بهره مند گردید0

شیراز روزنامه نیم نگاه شماره / 2543 صفحه 3-4

3 مرداد 85 – 29 ج ثانی – 1427

جلوه های عشق از منظر «صدرا»