• گروه اصول

  • 1396/04/29 21:08:11
  • تعداد بازدید: 796

فیلم/توصیه آیت الله العظمی نجفی به جوانان

فیلم/توصیه آیت الله العظمی نجفی به جوانان

توصیه آیت الله العظمی نجفی به جوانان و لزوم توجه به قشر جوان چون سازندگی در دست جوانهاست و منشاء اثر می باشند.

توصیه آیت الله العظمی نجفی به جوانان