• گروه فقهی

  • 1396/04/13 09:31:29
  • تعداد بازدید: 750

تصویرعلمای شیعه

تصویرعلمای شیعه

آیات عظام سید محسن حکیم، شیخ حسین حلی در کنا یکدیگر

تصویر قدیمی از علمای شیعه در کنار هم به ترتیب از سمت راست آیت الله حکیم،شیخ حسین حلی