• گروه فقهی

  • 1396/04/28 16:00:23
  • تعداد بازدید: 1552

فیلم/تقریظ های علما ، مراجع قم و نجف بر کتاب گفتار شیعه

فیلم/تقریظ های علما ، مراجع قم و نجف بر کتاب گفتار شیعه

کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع اثر ارزشمند آیت الله العظمی نجفی

کتاب گفتار شیعه در اصول و فروع اثر ارزشمند آیت الله العظمی نجفی