• 1396/04/21 09:30:06
  • تعداد بازدید: 721
دانلود

حماسه یک کتاب

كتاب«گفتار شیعه در اصول و فروع» به اواخر دهه 1320و 1330 برمی گردد كه توسط یكی از فقها و علمای بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف حضرت آیت الله العظمی مجتهدی النجفی نوشته شد و در اختیار جوانان قرار گرفت و به فاصله كوتاهی در دو بخش مورد توجه قرار گرفت. یكی بخش مخاطبین، عامه مردم، مراجع، علما، طلاب، دانشجویان، تحصیل كردگان، چه در داخل ایران و چه در عراق و حتی در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت.